Miért pont Gobliners?

A Gobliners szó nagyjából annyit tesz, Koboldozók.

Zenészeink értelmezésében koboldozás alatt azt a zenei tevékenységet értjük, melynek során nem azok a hangok szólalnak meg, amelyeket a darab előírna. Ez legtöbbször annak köszönhető, hogy a koboldok – akiknek feltett szándéka, hogy megtréfáljanak bennünket – arrébb huzigálják a lyukakat a fuvolán, belecsimpaszkodnak a gitár húrjaiba, lelazítják a dob bőrét, beledugják koszos kis ujjacskáikat a furulya sípjába, vagy éppen a bendzsó üregébe piszkítanak, így hozva létre a mulatságosan ügyetlen hangzásokat. Természetesen, hogy nehogy tetten érjék őket, a zeneszámok vége előtt mindent visszaállítanak az eredeti állapotába, így a zenésznek az a kényelmetlen képzete támad, hogy képtelen még a legegyszerűbb dallamot is hibátlanul lejátszani.

Nos, ezért Gobliners…